Årets Skarrildborger


For at blive “årets borger” i Skarrild, skal man:

• være bosiddende i Skarrild kirkedistrikt

• have gjort noget alment for en større kreds af borgere - eller

• have gjort noget særligt for forskønnelse af sit område / sin ejendom, som til dagligt kommer flere borgere til glæde - eller

• have været særligt hjælpsom overfor sine medmennesker og hermed glædet eller hjulpet mange

Alle er velkomne til at foreslå emner til “Årets Borger”. Hvis du kender nogen, som du synes har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet, kan du stille forslag om, at hun eller han udnævnes til “Årets Borger”. Med titlen følger en vandrepokal og omtale i lokal-avisen.
Af hensyn til diskretion bør underskriftsindsamlinger undgås. - Forslag bør være fra enkeltpersoner eller familier!

Årets Skarrildborger-pokal1995 - Kurt B. Madsen


 1996 - Ebba Olsen
 1997 - Gerda Madsen1998 - Kurt E. Larsen1999 - Per B. Nielsen2000 - Eva & Søren Toksvig

Kære Eva og Søren
I udnævnes hermed til “Årets Borger(e)” i Skarrild, fordi I altid deltager med stort engagement i, hvad der foregår i Skarrild. Nævnes kan her,
-At I afholder fastelavnsfest for ca 80 borgere hvert år,
-At Eva er initiativtager til ungdomsklubben, ligesom hun var med til at få den i gang igen, da den var ved at gå i stå.
-At Søren har arbejdet i både Idrætsforeningen og Vandværksforeningen. Og ikke mindst
-At I har arbejdet meget med pengeyngel projektet til fordel for vores forhåbentligt kommende aktivitetshus.

Med venlig hilsen
Skarrild Borgerforening
Erik Degn
Bestyrelsesformand
 

 

2001 - Kristian Bundgaard

Kære Kristian,
Du udnævnes hermed til “Årets Borger” i Skarrild år 2001, fordi du altid er parat til at gøre en indsats for Skarrild, og borgerne i Skarrild. Nævnes kan her;
*At han i snart 16 år har ydet en rigtig god indsats og klaret en stor ekstra arbejdsbyrde ved at være Skarrilds og Åskovs mand i kommunalbestyrelsen.
*At han gennem årerne har arbejdet med så forskellige områder som forsamlingshus, mølledammen, skolen, børnehaven, ældreboliger, menighedsrådet og meget mere.
*At Kristian har en stor lokalviden er der vel ingen der er i tvivl om. Hvornår var det? Hvor var det? Hvem var det? Kristian har oftest svaret.
*At Kristian altid er hjælpsom og klar til at tage en snak om tingene.
*Til sidst : dette er ingen tilfældighed. Mange har sendt velbegrundede forslag gennem de senere år og anbefalet Kristian som årets borger.

Med venlig hilsen
Skarrild Borgerforening
Pia Worm
Bestyrelsesformand2002 - Verner Andersen

Kære Verner,
Du udnævnes hermed til Årets Borger i Skarrild år 2002, fordi du altid er parat til at yde en indsats for Skarrild og borgerne i Skarrild.
Nævnes kan her,
*At du gennem årene har arbejdet i det stille med mange forskellige ting.
*Du er ikke en person med de store armbevægelser, men en person, som arbejder stille og roligt med de ting, der interesserer dig. At det kommer lokal-samfundet til gode, er der vist ingen tvivl om.
*At du har været aktiv i flere forskellige foreninger. Du har været en drivkraft i idrætsforeningen, skytteforeningen, og nu slår du dine folder i museet.
*At du gjorde en kæmpeindsats for at gøre 5. maj arrangementet til en spændende, lærerig
og succesfuld aften.
*At du altid er hjælpsom og klar til at tage en snak om tingene. Til sidst : dette er ingen tilfældighed. Mange har sendt velbegrundede forslag gennem de senere år og anbefalet dig som årets borger.

Med venlig hilsen
Skarrild Borgerforening
Pia Worm
Bestyrelsesformand

 
 


2003 - Erik Degn og Henrik Kjærgaard

 


2004 - Gerda Abildgaard og Per Nielsen

Igen i år kan vi ikke “nøjes” – nøjes med at udnævne en enkelt person til Årets Borger.
Der er det næste år to borgere – nemlig Gerda og Per – som kan smykke sig med titlen, og da de jo også bor under samme tag, skulle der jo heller ikke være problemer med pokalen!!
For at blive kåret som årets borger, er der visse kriterier, der skal opfyldes, og i år kan vi simpelthen gå hele rækken igennem – vi behøver slet ikke de “eller” der står imellem.
1. De skal være bosiddende i Skarrild Kirkedistrikt – det kriterium har de i hvert fald ingen problemer med.
Ud over at være bosiddende i Skarrild har de også været med til at gøre byen kendt – alle, som har den mindste interesse for jule- og påskepynt ved, hvor Højkilde og Skarrild ligger.
2. De skal have gjort noget alment for en større kreds af borgere – også her kan de være med, både sammen og hver for sig.
Da idéerne omkring hyttebyen begyndte at spire, og man begyndte at se sig om efter egnet jord til projektet, faldt blikket på Per og Gerdas jord ned til fiskesøen. Det ideelle sted var fundet!! Men hvad mon Gerda og Per ville sige til det? De blev spurgt og udviste overhovedet ingen tvivl om, at det stykke jord ville være til stor gavn for lokalsamfundet, hvis det blev udstykket til hytter. De gik med andre ord med på idéen med det samme – og prøv lige at se og mærk, hvilken optimisme og aktivitet den beslutning har medført.
Per var med fra starten, da arbejdet med kulturhuset begyndte. Han var medlem af bestyrelsen igennem en årrække, hvor han lagde energi og sjæl i arbejdet med at få planerne på skinner – igen en tanke for lokalsamfundets fremtid.
Gerda har ligeledes ydet en indsats i Borgerforeningens bestyrelse gennem flere år. – Og idéerne er såmænd blevet ved med at komme, selv om hun er trådt ud. Det viser engagement i lokalsamfundet.
3. De skal have gjort noget særligt for at forskønne deres område / ejendom, som til dagligt kommer flere borgere til glæde. Dertil kan vi bare sige – kig lige forbi Højkilde, og se hvordan der ser ud nu!!! De har ligeledes fået ordnet Helligkilden, hvortil der er adgang for alle.
4. De skal have været særligt hjælpsomme overfor deres medmennesker og hermed have glædet eller hjulpet mange.
Gerda og Per har vist os alle, at de med ovennævnte tiltag og det udviste engagement i lokalsamfundet er gået foran i hjælpsomhed. De er også hjælpsomme overfor deres medmennesker – men det er ovennævnte, der har vist os følgende : at sammen og ved at gøre en indsats – ja, så kan vi også gøre en uvurderlig indsats for vores by.

Skarrild Borgerforening ønsker jer begge
Hjertelig tillykke med titlen
 2005 - Svend Erik Rasmussen

Igen i år har Skarrilds befolkning indstillet flere kompetente borgere til titlen som Årets Skarrildborger.
Det var tæt løb, men en utrættelig mand løb af med sejren.
En mand, som med sin rolige og hjælpsomme væremåde er vellidt af alle i Skarrild – nemlig Svend Erik Rasmussen.
Svend Erik er en mand, som siger ja, hvis man spørger om hjælp. Han siger ja til at yde en indsats i diverse bestyrelser. Han siger ja til at bruge tid på praktiske opgaver.
Svend Erik har i mange år været med til at skrabe penge sammen til Skarrild Idrætsforening ved at være aktiv i Støtteklubbens bestyrelse.
Svend Erik træner med drengene og tager gerne med ud til fodboldkampene. Det er vigtigt, at lederposterne bliver godt udfyldt, da sporten trods alt betyder meget – både for børnene – men så sandelig også for de små samfund som sådan.
Svend Erik kører gerne en tur i gravkoen for lige at grave ud til en sandkasse, jævne en fodboldbane eller hive et par buske – så godt og vel – op!
Svend Erik slår nu også sine folder i skolebestyrelsen for Skarrild Skole, hvor han også er et værdsat og arbejdsomt medlem.
For at sammenfatte alt det her, så kan vi kun sige at Årets Skarrildborger 2005 får tildelt titlen og æren på grund af sit store engagement, sin store hjælpsomhed, sin troværdighed, sin ansvarsbevidsthed, sin venlighed og sin uvurderlige indsats for Skarrild og Skarrilds børn og unge

Skarrild Borgerforening ønsker dig hjertelig tillykke med titlen
 2006 - Inge-Lisbeth Meiner

Igen i år har Skarrilds befolkning indstillet flere komptente borgere til titlen som Årets Skarrildborger.
Flere var med i opløbet, men en kvinde er trådt i karakter – og hun løb med titlen i år.
Selv husker jeg tydeligt første gang hun for alvor trådte frem på scenen. Det var til en skolefest på Skarrild Skole - siddende ved sit klaver– hvor hun tryllebandt de børn, som hun sang og spillede med.
Hvem var dog det??? Nåhh - det var jo såmænd vores nye præstefrue – Inge-Lisbeth Meiner.
En modig kvinde – der var og er ikke meget blå spadseredragt og pagehår over Inge-Lisbeth.
Det er vi mange, der sætter pris på. Du – Inge-Lisbeth – formår at være dig selv, stå ved dine holdninger, leve dig ind i situationen, føle med, give og modtage råd og hjælp.
Inge-Lisbeth – du siger gerne ja til at hjælpe og arrangere. Jeg husker tydeligt, at 5. maj udvalget bad om din hjælp i år. Vi havde håbet på et par sange fra børnekoret og et par fra lejlighedskoret. Men børnekoret havde såmænd lært engelske sange, og til lejligheden havde du lige samlet 20 sangere fra lokalområdet til et flot voksenkor. Det viser med al tydelighed, at du er en person, der gør tingene helt og fuldt.
Børnene har også en stor plads i dit hjerte. Der er plads til dem alle – du rummer dem. Med stor energi og gå-på-mod leder du flere kor i Skarrild. Det er arbejde, vil nogen sige – det kan godt være, men det gør du så ud over det sædvanlige. Tak for det.
At du også er blevet valgt ind i skolebestyrelsen på Skarrild Skole og der vil yde et stykke arbejde, kan byen og skolen kun være taknemmelig for.
For at sammenfatte alt det her, så kan vi kun sige at Årets Skarrildborger 2006 får tildelt titlen og æren på grund af sit store engagement, sin store hjælpsomhed, sin troværdighed, sin ansvarsbevidsthed og sin store indsats for Skarrild og Skarrilds børn.

Skarrild Borgerforening ønsker dig hjertelig tillykke med titlen.
Pia Worm2007 - Jens Bundgaard


I år har Skarrilds befolkning indstillet flere kompetente borgere til titlen som Årets Skarrildborger.
Flere gode forslag kom ind, ligesom der kom flere forslag og begrundelser på den mand, vi har valgt til Årets Skarrildborger. Det skal siges, at det heller ikke er første år, denne mand er foreslået – men vi har trukket det lidt. Bestemt ikke fordi, han ikke var værdig eller et rigtigt godt forslag, men hvad nu hvis han vælger at hvile på laurbærrene.
Måske har nogen gættet, hvem der skal modtage titlen i år..
Ellers kan en ledetråd være: han ses ofte med enden i vejret i vores rundkørsel. Vi vil gerne bede Jens Bundgaard, om at komme herop – så kan vi alle sammen lige se, hvordan du ser ud med hovedet opad!
Jens du er en meget aktiv mand, som forstår at gå foran. Du tænker ikke blot tankerne, men du er også villig til at arbejde for sagen og føre tingene ud i livet, og det er en meget fin egenskab.
Vi har set det med hyttebyen, som du har været med til at starte op, ligesom du også lejede en af de første grunde, byggede en af de først hytter, som du nu lejer ud. Du gik forrest.
Vi har set det med rundkørslen. Du tænker hurtigt, og det gik faktisk også lidt hurtig med den rundkørsel... Der var nogen stykker i byen, der ikke lige nåede med, men der er en propel i rundkørslen i dag, og den er med til at sætte Skarrild på landkortet – og ja, man diskuteret stadig om den er pæn eller grim...
Lokalrådet blev startet, men allerede længe før – var du Jens – med i den initiativgruppe, som diskuterede, hvordan man kunne skrue et lokalråd sammen. Du blev også valgt ind i den første bestyrelse for lokalrådet.
Turismen er en af dine kæpheste: du har derfor gjort et stort stykke arbejde med deltagelse i Skjern Å Nationalparkprojektet. Det var en stor succes 1. pinsedag, hvor der var mange mennesker af huse – endog folk, som ikke kom fra Skarrild! Du tager også initiativer omkring et turisthus, hvilket vi glæder os til at høre mere om.
Du er ikke nærig, og så har du mange ting... Både Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter og Skarrildmessen, har nydt godt af dit lager – og din gavmildhed. Det er godt gået.
Skarrild har stadig en købmandsbutik, og også den har du selvfølgelig “en aktie i”. Der skal lyde en tak til dig, fordi du er med til at bevare butikken i byen.
For at sammenfatte alt det her, så kan vi kun sige at Årets Skarrildborger 2007 får tildelt titlen og æren på grund af sit store engagement, sin vilje og evne til at gå forrest, idérigdom og sin store indsats for Skarrild og Skarrilds udvikling.

Skarrild Borgerforening ønsker dig hjertelig tillykke med titlen

 2008 - Arne Jørgensen


Titlen som Årets Skarrildborger 2008 går til en mand med visioner og idéer, som rækker mere vidt end de flestes. Han er en person, som tænker – og går - et skridt længere end mange af os andre.
Sommetider undres man over, hvordan han dog får det hele til at fungere og gå op i en højere enhed – især når man tager i betragtning, hvilke store pædagogiske udfordringer han hvert år udsættes for.
Manden, som blandt andet har samlet trådene i mange års dilettant – Arne Jørgensen – må gerne komme herop.

Arne, du er en ildsjæl, som forstår at brænde igennem - hvis man kan bruge det udtryk.
Du har jo, helt siden Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter blev opført, haft en drøm om, at “Sommer i Tyrol” skulle opføres der.
Du talte for år tilbage om, hvordan scenen skulle bygges og salen indrettes, og mange har sikkert – måske i det skjulte – rystet på hovedet.
Men du viste vist os alle sammen, hvordan det skulle gøres her i januar 2008.

Hele vejen igennem holdt du fast i idéen og var tro i mod din egen overbevisning, og det skylder Skarrild dig faktisk en tak for.
“Sommer i Tyrol” var ikke “bare” en dilettant forestilling i en mindre landsby i Herning Kommune. Opførelsen har rent faktisk endnu engang sat Skarrild på landkortet, som et sted, hvor der kan sættes ting i gang, og hvor man virkelig forstår at gå helhjertet ind for noget.
Folk rundt om i kommunen har hørt, hvor flot det hele var – og de er imponerede.
At noget stort lykkes for en lille landsby kræver, at der er en, der tør gå foran – og det gør du!

Livet er nu engang så
Alle vi det lære må
Det vi ønsker mest
Sjældent sker
Fik vi alt fra første færd
Uden kampe og besvær
Ønsked vi os blot
Endnu mer

Du har arbejdet for at få et ønske opfyldt – og vi er spændte på, hvad det næste bliver!!!

Det hele er heller ikke blot skuespil!
Du er også aktiv på andre områder : vi ser dig af og til med en pølsetang i hånden, hvis der skal sælges lidt fra grillen til byfest, Sankt Hans Fest eller lignende.
Du har i mange år været et aktiv for støtteforeningen for Skarrild Idrætsforening, hvor du har været med til at lave et godt og flot stykke arbejde for byens unge.
Skarrild har også i dig sin helt egen “banko-Arne”, som trodser både halsbetændelser og så videre for at passe pligten, som ham med alle numrene!!

Til sidst Arne, vil Skarrild Borgerforening – på vegne af Skarrilds borgere – sige dig TAK. Tak for dit engagement, din vedholdenhed, din kreativitet og din tid.

Skarrild Borgerforening ønsker dig hjertelig tillykke med titlen.
 2009 - Gunnar Gasbjerg

Titlen som Årets Skarrildborger 2009 går til en mand, som har mange idéer, løsningsforslag og initiativer.
Han udfylder en stor plads i vor lille lokalsamfund, hvor han er omdrejningspunktet for en af byens største arbejdspladser. Han er en mand, som trækker i trådene, og han sørger for, at der sker noget i byen.
For at tildele denne mand titlen som “årets skarrildborger 2009” har borgerforeningens bestyrelse været nødt til at afvige fra kriterierne for at blive “årets skarrildborger”. Det har vi gjort i fuld enighed – og med en rigtig god fornemmelse i maven – for denne mand har gjort rigtig meget for vores by – men han bor her ikke!
Det kan vi kun opfordre til, at du kommer til, men manden, som vi gerne vil kalde “årets skarrildborger 2009” bor i Uhre og er leder for Skarrild/Karstoft Landsbycenter. Gunnar Gasbjerg – vil du komme herop.

Gunnar – du kom til Skarrild Skole for 9 år siden. Det var dengang elevtallet var under 100 og der stadig var en 7. klasse i Skarrild. Elevtallet er nu langt over 100, men trods en ihærdig kamp for 7. klasse blev den taget i “harmoniseringens hellige navn”. Du har kæmpet for begge dele – og man må sige, at missionen næsten lykkedes. At skolen vokser – trods færre klassetrin – er noget af en bedrift. Og det har du en del af æren for.

Du sørger hele tiden for, at de positive historier kommer i avisen, hvor du jo har titel af “lokalreporter”. Når der er arrangementer på skolen, er du der med kamera og flotte beskrivelser. Det betyder rigtig meget – både for skolen, men også for lokalsamfundet.

Byen har gennem de senere år haft besøg af teatre, musikere og kunstnere i øvrigt. Når det sker – hvad enten det er skole, der er initiativtager eller en forening – går du altid i forreste række. Og mottoet har hele tiden været “jamen, det ordner vi lige”. Der har endnu ikke været noget, der var umuligt. Selv 8 campingvogne i skolegården og diverse mørklægningsopgaver var ikke noget problem!

I indledningen blev det nævnt, at du er leder af Skarrild/Karstoft landsbycenter. Det er jo en helt ny titel, som du har fået. Før var det skoleleder, men nu er skole, institution og kulturcenter samlet under en hat, hvor du er leder. Det er i høj grad også din fortjeneste, at landsbycentret er blevet til noget. Det var igen din fantastiske evne til ikke at give op, når udfordringerne blev store, der gjorde, at landsbycentret endte med at blive godkendt af byrådet i Herning. Landsbycentret er en af de faktorer, der på sigt skal sikre at skole, institution, kulturcenter – og dermed Skarrild – overlever.

Gunnar –her til sidst vil Skarrild Borgerforening – på vegne af Skarrilds borgere – sige dig TAK. Tak for dit engagement, din vedholdenhed, din store arbejdsindsats og din tid.

Skarrild Borgerforening ønsker dig hjertelig tillykke med titlen.


 

2010 - Per Odd Dalen Pedersen

Titlen som Årets Skarrildborger 2010 går til en mand, som er selvstændig, initiativrig, arbejdssom og kreativ.

En overgang stod den gamle købmandsgård tom – eller så godt som, men så bød der sig en lejlighed for, at der igen kunne komme liv i butikken.

Det blev godt nok ikke til en “rigtig” købmand igen, men der er nu et flot lille købmandsmuseum, som Per Pedersen sammen med sin familie har bygget op.

Per – det er dig, borgerforeningens bestyrelse har valgt som årets Skarrild borger 2010 – vil du komme herop til os.

Det er ikke nogen hemmelighed, at de store kaffekværne og møller fyldte godt op i huset på Hveddevej, men vist også i depoter forskellige steder – for samler med stort S, må du bestemt være... Så mon ikke der var flere i familien, der var henrykte for den megen plads, som den gamle købmandsgård havde at byde på.

Du Per, har selv taget initiativ til at bygge det lille museum op, udstille dine mange ting og give liv til en gammel stolt bygning – den gamle købmandsgård.

Hver søndag byder du byens lokale borgere og udefra kommende besøgende velkommen med en stor venlighed og et godt humør. Du er altid klar til en snak om alt og intet – og med kaffe på kanden...

Du har et rigt udvalg af kaffe og the i butikken, og det er dejligt, at have sådan en butik i byen også. Vi håber, du har blod på tanden og forfølger og udvikler idéen med en gaveshop med diverse lækkerier.

Noget både os lokale og de mange, der stadig kører gennem vores by, sætter stor pris på, er de flotte, nostalgiske og kreative udstillinger, du har i dine vinduer – især op til højtiderne. Det er flot at se på – og vi må sige, at benzin standeren var prikken over i’et.

En velset borger er du – og det håber vi, du føler i hverdagen. For det er selvfølgelig i hverdagen, at vi skal sætte pris på hinanden. I aften får du hele byens anerkendelse for dit arbejde, og vi håber, det vil varme – ligesom din væremåde varmer i lokalsamfundet.

Per – her på falderebet vil Skarrild Borgerforening – på vegne af Skarrilds borgere – gerne sige dig TAK. Tak for dit engagement, din venlighed og altid gode humør.

Skarrild Borgerforening ønsker dig hjertelig tillykke med titlen.

 

 

2011 - Arne Hansen

Endnu en tradition på Skt. Hans aften er kåringen af årets Skarrildborger, ja faktisk er det 17. gang at kåringen finder sted. Jeg har set ned gennem listen fra tidligere år, og de tidligere modtagere har alle gjort en stor og uselvisk indsats for Skarrild.

At gøre en stor og uselvisk indsats er også ord der passer perfekt på årets Skarrildborger. Årets Skarrildborger er nemlig en, der altid stiller op. Når man spørger om hjælp, får man aldrig nej og årets skarrildborger har haft en hjælpende hånd med i stort set alt, hvad der foregår i Skarrild.

Årets Skarrildborger har boet i byen siden 1967. Han har spillet på Skarrilds bedste fodboldhold i mange år, han har hjulpet med at bygge klubhuset på stadion og med til at bygge Skarrild-Karstoft kultur- og idrætscenter. Der er snart sagt ikke det stykke foreningsarbejde, som årets Skarrildborger ikke har sat sit fingeraftryk på. Fra bankospil til byfest, fra amatørteater til arbejdsdage, nationalparkdagen og meget andet.

Uanset hvor man dukker op, så står årets Skarrild-borger med et smil og en stor arbejdsindsats.

En by som Skarrild er afhængig af ildsjæle, der ikke bare hjælper, men som slet ikke KAN lade være med at hjælpe og engagere sig. Årets Skarrildborger er netop af den støbning. Årets Skarrildborger har aldrig råbt højt om alt det han gør, og jeg er overbevist om, at han ikke vil være vildt begejstret for at stå her i rampelyset om nogle sekunder. Ikke desto mindre så er det netop det, der sker nu:

Kom op og tag din velfortjente plads på hæderslisten over mennesker, der har gjort en særlig indsats for Skarrild: Årets Skarrildborger 2011 er ARNE HANSEN.

Skarrild Borgerforening ønsker dig
hjertelig tillykke med titlen
 

2012 - Pia Worm

Årets Skarrildborger er i år en borger, der har gjort endog rigtig meget for Skarrild, men som også har gjort en forskel i måden Skarrild bliver set på udefra.

Årets Skarrildborger er et af de mennesker, der simpelthen ikke kan lade være med at blande sig – på den gode måde. For årets Skarrildborger er det ikke en mulighed at vælge at være ligeglad.

Årets Skarrildborger har deltaget i stort set alt det foreningsliv, man kan deltage i indenfor Skarrilds grænser. Årets Skarrildborger har siddet i skolebestyrelsen og senere landsbycenterbestyrelsen i en del år, og også Skarrild Borgerforening har haft glæde af det store arbejde, som Årets Skarrildborger altid står for. Her har Årets Skarrildborger gjort en kæmpe indsats for at repræsentere Skarrild i kommunens Landsbykontaktudvalg, og har der været brug for penge, så har det ofte været Årets Skarrildborger, der har stået for ansøgningen.

Årets Skarrildborger har også lavet et stort stykke arbejde i Kulturisten, og hun – for det er en kvinde – er nu også blevet formand for Kulturisten, og derudover har hun også trukket kultur til Skarrild i en del år gennem Børneteaterfestivallen, hvor stykkerne i Skarrild er en fast integreret del.

Når vi dertil lægger, at hun er i stand til at styre et stort antal frivillige hjælpere til U21-fodbold EM eller at hun har styret alle de 1000 frivillige hjælpere til det største sportsarrangement på dansk grund nogensinde – Giro d’Italia –så det bliver helt umuligt at komme uden om, at Pia Worm ikke bare er valgt til, men simpelthen ER Årets Skarrildborger 2012.

Skarrild Borgerforening ønsker dig
hjertelig tillykke med titlen.
 

2013 - Gitte Pedersen

I en by som Skarrild er mængden og kvaliteten af aktiviteter aldrig bedre end de frivillige, der engagerer sig. Vi har været heldige, at der altid er nogen, der vil give en lille – og i nogle tilfælde en meget stor – hjælpende hånd.
Årets Skarrildborger 2013 er netop en af dem, der har store hænder – i hvert fald i overført betydning. Faktisk kan man være i tvivl om Årets Skarrildborger har mere end 2 hænder, for Årets Skarrildborger er en person, der altid står klar til at tage en stor del af slæbet, både når det gælder planlægning, og når det gælder udførelsen af en aktivitet.
Årets Skarrildborger har været engageret i mangt og meget, men den indsats, der primært har udløst denne flotte titel, er det store og meget engagerede arbejde i Skarrild Idrætsforening, og her især indenfor gymnastikken igennem mange år. Desuden har Årets Skarrildborger været dybt involveret i både Byfesterne i Skarrild, i kræmmermarked og i fællesspisning for Karstoft og Skarrild.
Årets Skarrildborger har også fået samlet en hel del penge ind gennem tiderne igennem tombolaer. For Årets Skarrildborger er det nærmest en hobby med tombola – men vi andre synes jo nærmere, hun er professionel til det.
Alt dette er kun et lille udpluk af, hvad Årets Skarrildborger har bidraget med gennem årene.
Tak for indsatsen!