Forsiden

Kalender | Kulturisten | Skarrild | SKKIC | Kirken | Museer | Skole/Daginst. | Bibliotek | Begivenheder | Foreninger | Erhverv | Natur/TurismeKransenedlægning

Mindestue

 


Flyvergraven

Jeg kan sige jer, at varmere jord kunne jeres døde ikke komme til at hvile i, fordi jeg ved, at dette sogns folk vil hegne den og lune den med en kærlighed, som de to forløbne år har vist så mange eksempler på.

Ordene er pastor Kokkenborgs, tidligere sognepræst i Skarrild sogn, til de omkomne flyveres efterladte pårørende, som deltog i indvielsen af mindesmærket den 27. august 1946, på toårsdagen for nedskydningen af Lancaster ME650 fra East Kirkby i England. Ved indvielsen var deltagelsen fra Skarrild sogn og omliggende sogne meget stor, anslået til over 1.000 mennesker.


I flyvergraven ligger begravet:

Flt.lieut. Evelyn Georg William Bowers, England
W/O William John Carrier, Australien
Pilot Offr. Wilfred James Fingland, Canada
Sgt. Alan Ambrose Michael Langridge, England
Pilot Offr. Burton McLauchlin, Canada
Sgt. Guy Raymond Stott, England
Sgt. Leslie Thompson, England


De syv flyvere var blevet begravet den 29. august 1944 under stor lokal bevågenhed og på trods af tysk modvilje. På graven havde tyskerne sat et simpelt trækors. I løbet af dagen og de efterfølgende dage blev graven dækket med blomster.


Flyvergraven i 1944


Indvielse i 1946, med deltagelse af pårørende


Flyvergraven 2003

Befolkningen i Skarrild ville give de faldne flyvere et mindesmærke. Den 30. april 1945 vedtog sognerådet at ville afholde udgifterne, og der blev efter befrielsen den 5. maj entreret med kyndige folk om planerne for en særlig udsmykning af graven. Med bistand fra direktør Frederik Lausen, Clasonsborg, kirkegårdsgartner Jensen, Herning, billedhugger Hansen Glem, arkitekt Broeksted Christensen og murermester Holm, Skarrild, er det lykkedes at skabe et smukt og monumentalt mindesmærke. Anlægssum 3.500 kr., som er betalt af Skarrild Kommune.

Sognerådet besluttede i 1947 at Skarrild Sogneråd tilser og vedligeholder Flyvergraven frem gennem Tiderne. Foruden den lokale kirkegårdsgraver i Skarrilds kærlige pleje, har nu pensioneret Kaptajn E.V.H. Jensen, Flyvestation Karup, siden 1963 årligt tilset graven og med trofast pietetsfølelse opfrisket mindesmærke og propel.

Propellen stammer ikke som mange tror fra den forulykkede Lancaster, men blev i oktober 1945 af RAF-hovedkvarteret i Tyskland bragt til Jylland, hvor den blev opbevaret på Clasonsborg indtil placeringen på kirkegården. Propellen er fir-bladet i modsætning til Lancasterens tre-bladede type. Den stammer enten fra en specialbygget Lancaster type VII eller fra en af de allertidligste prototyper af Lincoln-bombemaskinerne, som efterfulgte Lancasteren, og var beregnet til indsats mod Japan.

Ved en kirkelig ceremoni i august måned 1991 blev asken af en af de omkomne flyveres tvillingebroder, den australske George Victor Carrier, nedsat i flyvergraven tæt ved broderen William John Carriers afsjælede legeme. Nevøen John Carrier havde rejst den lange vej fra Australien medbringende faderens urne. En lille granitsten med en messingplade udført som konturerne af det australske kontinent blev anbragt på gravstedet i 2002 på foranledning af Kaptajn E.V.H. Jensen og Ole Kraul, Horsens.

5.12. 2003 KWB


Kransenedlægning i Skarrild 5. maj 2004

Den smukke tradition med kransenedlægning på RAF flyvergraven i Skarrild vil i 2004 markere 60-året for nedskydning og begravelsen i 1944 af fire britiske, en australsk og to canadiske flyvere fra Anden Verdenskrig.
Fra at have været forsynet med et simpelt tysk fremstillet trækors, fremstod flyvergraven i 1946 som et smukt og monumentalt mindesmærke, som lokalbefolkningen lige siden med stolthed har kunnet samles om en gang om året, enten det nu har været på den engelske Remembrance Day den 11. november, eller på årsdagen for flyets nedskydning den 27. august, eller som i de senere år på Danmarks Befrielsesdag den 5. maj.

Repræsentanter for den danske modstandsbevægelse stod i de første mange år for de årlige kransenedlæggelser, siden kom Hjemmeværnet til med æresvagt og kransenedlæggelser og siden 1963 har officerer fra Flyvestation Karup hvert år den 5. maj ligeledes deltaget og nedlagt kranse ved mindesmærket.

Ceremonierne er ikke blevet mindre gribende efter at RAF-veteraner fra 57/630 Squadron Association og tjenestegørende officerer fra RAF siden 2002 har deltaget med repræsentanter, hvoraf flere af veteranerne selv deltog på lige fod med den nedskudte Lancaster bombemaskine i det dengang fatale togt mod den østpreussiske by Königsberg, som i dag hedder Kaliningrad.


Mindestue

I Skarrild - Karstoft Museum og Lokalarkiv har vi en Mindestue for syv allierede flyvere, som var besætning på en Lancaster bombemaskine, som blev skudt ned ved Skarrild den 27 august 1944. Og som er begravet på Skarrild kirkegård.

Mindestuen er oprettet for at mindes de tapre unge mænd, som gav deres liv for deres fædreland, og for at vi også kan leve i frihed.

I mindestuen har vi flere dele fra Lancasteren, blandt andet et propelblad, som er pløjet op 30 år efter flystyrtet. Og her er en mængde billeder og bøger, gaver som vi har fået af engelske veteraner som har deltaget i kransenedlægning på flyvergraven i Skarrild.Her hænger Royal Air Force flag, og flag fra Canada og Australien.
Besætningen bestod af 4 fra Storbritannien, 2 fra Canada og 1 fra Australien.
I mindestuen har vi også forskellige hæfter, foldere og CD som sælges.
Deri er der masser af billeder og øjenvidneskildringer.
Hvert år har vi mange besøgende fra ind og udland, så det er også et aktiv for vores Museum.

            
 

Skarrild Borgerforening © skarrild.dk  -  tlf. 26 13 63 02 -  post@skarrild.dk