Kalender | Kulturisten | Skarrild | SKKIC | Kirken | Museer | Skole/Daginst. | Bibliotek | Begivenheder | Foreninger | Erhverv | Natur/Turisme


FORENINGER

Skarrild Idrætsforening

Skarrild-Karstoft Jagtforening

Skarrild Museum og Lokalarkiv

Skarrild-Karstoft Pensionistforening


Sdr. Felding - Skarrild Cykelklub

Aaskov Havekreds



 


 

 


Skarrild Borgerforening

Skarrild Borgerforening har et overordnet mål:

At befolkningen i Skarrild og opland trives.

Et lille lokalsamfund som Skarrild er et smukt, godt og trygt sted at bo, men byen er ikke stillestående af den grund.

Sammen med mange andre foreninger og privatpersoner arbejder Skarrild Borgerforening for en udvikling af byen. For hvor dejligt det end er i Skarrild lige nu, tror vi på, at området skal følge med tiden, udvise initiativ og mod kun ad den vej vedbliver vi at være et godt lokalsamfund med rødderne forankret i det der virkelig betyder noget nemlig nærhed og sammenhold.

Vedtægter

Bestyrelsen
-

Tina Pedersen
Formand
 

Hovedgaden 20 Skarrild
6933 Kibæk

Mobil: 26 13 63 02
post@skarrild.dk  
 

Klemen Pedersen
Næstformand

Skovvænget 2 Skarrild
6933 Kibæk

Telefon: 25 20 99 99
mail@klementransport.dk

Jytte Hansen
Sekretær
 

Hveddevej 10
Skarrild
6933 Kibæk

Telefon: 60 73 29 76
jyttehmadsen@gmail.com

Conny Frandsen
PR-ansvarlig 

Kaldalsvej 1
Skarrild
6933 Kibæk

Telefon: 40 19 63 88
kcfrandsen@hotmail.com

Kim Henriksen

Skjernvej
Skarrild
6933 Kibæk

Telefon: 22997585
kimhenriksenmc@gmail.com
 

Uden for bestyrelsen

Erik Jensen
Kasserer 

Skjernvej 118
Skarrild
6933 Kibæk

Telefon: 20 72 24 77
Erik@stksmede.dk

Formålsparagraf for Skarrild.dk
Formålet med denne hjemmeside er at udbrede kendskabet til Skarrild, samt give tilflyttere og lokale beboere et opslagsværk for vort lokalsamfund hvad angår foreninger, erhverv, byggegrunde m.m. Men også en mulighed for at danne sig et overblik over hvad der afholdes af forskellige arrangementer. Det er ikke formålet med denne side, at den skal udvikle sig til en net-avis med lokalt nyt.

Hvem ejer denne hjemmeside
Denne hjemmeside ejes af Skarrild Borgerforening.
Hjemmesiden bestyres efter de til enhver tid gældende regler/beslutninger vedtaget af Skarrild Borgerforenings bestyrelse.

Udarbejdelse af hjemmeside
Udarbejdelse af hjemmesiden foregår i et tæt samarbejde imellem Skarrild Borgerforening samt den pågældende abonnent. Der er mulighed for at få udarbejdet et oplæg til et layout til den pågældendes hjemmeside, hvis denne ikke selv har et forslag.
Fotos fra forskellige begivenheder leveres som udgangspunkt selv af abonnenten. Dog kan vi være behjælpelig med redigeringsmuligheder.

Årlige begivenheder
De arrangementer, der figurerer under kategorien "Begivenheder", er udvalgt af Skarrild Borgerforening. Hvis man synes, at der mangler et arrangement, eller det er de forkerte, der er på listen, kan man henvende sig til borgerforeningens bestyrelse med sine ændringsforslag. Borgerforeningen vil dernæst behandle den fremsatte forespørgsel, og vende tilbage med svar på henvendelsen.

Flagdage på Hovedgaden, Nr. Karstoftvej og Sdr. Ommevej

1: Langfredag (Flagning på halv stang)
2: Påskedag
3: Dronning Magrethe (Fødselsdag 16. april)
4: Danmarks befrielse (5. maj)
5: Store Bededag
6: Pinsedag
7: Grundlovsdag (5. juni)
8: Konfirmation (2. søndag i maj)
9: Byfest
10: Juledag (25.december)

Skarrild Borgerforening © skarrild.dk  -  tlf. 26 13 63 02 -  post@skarrild.dk