Kalender | Kulturisten | Skarrild | SKKIC | Kirken | Museer | Skole/Daginst. | Bibliotek | Begivenheder | Foreninger | Erhverv | Natur/Turisme

 


Skarrild Købmandsgård

Butiksudstilling fra tidsrummet 1930 - 1980.
Åben efter aftale tlf. 60 24 90 34.
 Om lokalarkivet

Om Kaj Munk og Skarrild

Hvad du ellers bør vide

Slægtsforskning

Bestyrelsen

Vedtægter
Flyvergraven

Dansk version

Grave of the Lancaster Crew
English version

Eksterne links:
www.airmen.dk/c085.htm   www.airmen.dk/p353.htm

Om stednavne i Karstoft og Skarrild sogn

 


Skarrild-Karstoft Museum og LokalarkivKirkely, som ejes af Skarrild Kirke, er stillet til rådighed for "Skarrild Museum og Lokalarkiv" per 1. januar 1995.
Huset er bygget i 1844 / 45, efter sigende af pastor Christiansen som
bolig for hans svigermor. Det kan ikke udelukkes, at det er ham, der har
bygget det, men svigermoderen boede der aldrig.

I Kirkely findes lokalarkiv for Skarrild Sogn samt mindestue over flystyrtet i 1944 ved Søndergrene med supplerende effekter fra 2. verdenskrig.

Åbningstid er søndag fra kl. 14.00 til kl. 16.00, eller efter aftale.
December og januar er der lukket.
Ved besøg udover ovennævnte tidspunkter bedes der rettet henvendelse til:
Næstformand Chris Nørager, tlf. 9719 6364, eller Gerda Madsen, tlf. 9699 6603.

Om museet i Skarrild

Mange har sikkert bemærket et lille stråtækt hus mellem kirkegårdsmuren og vejen, når man kommer nordfra og kører ned mod åen i Skarrild by.

Den opmærksomme har måske fået øje på et lille træskilt på husets østre gavl! MUSEUM står der på skiltet. Eller på det nye skilt, som er opsat på græsplænen med teksten MUSEUM og LOKALARKIV! Dette skilt gør opmærksom på, at det lille hus rummer Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv.

Denne forenings opgave er at fremme interessen for sognets historie, samt at indsamle, registrere og opbevare genstande og arkivalier. Og i øvrigt bidrage til at fremme interessen og forståelsen for egnens historie.
Vi åbner med glæde hver gang nogen måtte ønske det, f.eks. hvis en skoleklasse skulle få lyst til at snuse lidt til fortiden.

Vi som har vort virke på museet, ville glædes om endnu flere, det være sig enkelte personer, familie, foreninger og skoleklasser vil komme og besøge os.

Vi åbner med glæde døren til vort beskedne hus. Et hus, som vi velvilligt har fået stillet til rådighed af Skarrild Menighedsråd.
Indenfor i de lave, men hyggelige stuer, er én af dem indrettet som mindestue over 7 allierede flyvere, som i deres Lancaster bombemaskine blev skudt ned den 27. August 1944, og blev begravet på Skarrild kirkegård.

En tvillingbror til en af flybesætningen var død i Australien, og hans sidste ønske havde været, at hans urne måtte blive begravet ved siden af sin tvillingbror i Skarrild. En søn af den afdøde kom fra Australien med urnen, som så blev sat ned ved graven. Denne, og andre historier, skal du nok få fortalt når du engang besøger os på museet!

Et helt kapitel for sig er, hvad vores nu afdøde dygtige og ulønnede arkivleder Verner Nørgaard Andersen, (1930-2006) i løbet af årene havde fået registreret i sit edb-anlæg. Det drejer sig om et slægtsforskningsregister på hen ved 13.000 navne på folk fra Skarrild og omegn.

Der kommer mange forespørgsler fra folk som søger noget om deres forfædre. Der er forespørgsler både fra udlandet og fra Danmark.
Pbv. Jørgen Kr. Hansen. (1941-2002)


Om lokalarkivet

Skarrild sognekommunes tidligere kommunekontor på Kirkepladsen i Skarrild rummer blandt andre faciliteter museets lokalhistoriske arkiv.
På arkivet i Skarrild findes kopier af forskellige skøder og matrikelkort.
Kopi af Skarrild skoleprotokol 1859-98 på dvd.
Kopi af Skarrild-Arnborg sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1842-1867.
Der er også mange spændende sagn og beretninger fra gammel tid.
Vi udlåner videobånd og kassettebånd med optagelser af forskelligt af lokalhistorisk interesse.
Arkivet har en stor samling af gamle og nye billeder. En del af disse er nu lagt ind på http://herningbilleder.dk/
Vi udlåner erindringer der er indleveret til arkivet:
Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer om beboerne på ”Nr. Karstoft”
Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer fra Skarrild sogn
E. Lundahl Michelsens erindringer (født i Herning 1904 – opvokset hos bedsteforældrerne Eskild og Kristine Mikkelsen på Lundahl i Skarrild.
Lånes ud mod depositum.

Kom selv og se hvad vi har!

Vi kan efter ønske lave kopier af billeder og arkivalier.

Vi har også fortegnelser over nogle af de gamle Skarrild-slægter, udarbejdet af Agnes Laustsen. Heri findes opført forfædre til mange af jer, som er født i Skarrild.
Der er kopier af kirkebøger og folketællinger, - også fra nabosognene. Og vi hjælper gerne med slægtsforskning.

PS: Vi vil meget gerne låne dokumenter og billeder til affotografering.


Om Kaj Munk og Skarrild

Det er måske mindre kendt blandt befolkningen at digterpræsten Kaj Munk fra Vedersø kirke i 1929 blev viet i Skarrild kirke til sin kæreste gennem flere år Elise Marie Jørgensen.

Årsagen til at han blev viet i Skarrild var, at hans gode ven og studiekammerat pastor Blicher Winther netop på det tidspunkt var præst i Skarrild Sogn.

Det fortælles at der havde været en kurre på tråden mellem Kaj Munk og Lise, som pastor Blicher havde fået bilagt. Parret ankom om aftenen til Skarrild, bryllupsvidnerne var blevet tilkaldt til hen i mod en kvart i tolv, og selve vielsen foregik umiddelbart efter.

Vidner til vielsen var lærer Rasmussens kone, pastor Blicher Winthers kone og fr. Dideriksen, alle af Skarrild. Også ægteparrets søn Arne Munk er viet i Skarrild.


Hvad du ellers bør vide

Museet og Lokalarkivet kan kontaktes telefonisk på tlf. 2968 3769 v/formand Susanne Vestergaard eller næstformanden Chris Nørager på tlf. 9719 6364.


Slægtsforskning

I Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv arbejder vi meget med slægtsforskning.

Vi har kirkebøger og folketællinger fra Skarrild og omliggende sogne på mikrokort.
Så har du et problem med at finde dine forfædre, så er vi gerne behjælpelig med sagen.
Vi har bl.a. "Gamle Skarrild Slægter" lavet af Agnes Laustsen. Oplysningerne har hun samlet fra kirkebøger og folketællinger. Heri findes mange af slægterne fra Skarrild.

Et helt kapitel for sig er, hvad vores nu afdøde dygtige og ulønnede arkivleder Verner Nørgaard Andersen, (1930-2006) i løbet af årene havde fået registreret i sit edb-anlæg. Det drejer sig om et slægtsforskningsregister på hen ved 13.000 navne på folk fra Skarrild og omegn.

Adressen er:

Skarrild - Karstoft Museum og Lokalarkiv
v/ Susanne Vestergaard, Vardevej 162, 7270 Stakroge, tlf. 2968 3760
sdvestergaard@hotmail.com


Bestyrelsen
-

Susanne Vestergaard

Formand

Vardevej 162

7270 Stakroge

Telefon: 29 68 37 60

sdvestergaard@hotmail.com

Chris Nørager

Næstformand og arkivleder

Hovedgaden 48, Skarrild, 6933 Kibæk

Telefon: 97 19 63 64
c.h.hojkilde@gmail.com

Ingrid Pedersen
kasserer

Hovedgaden 45, Skarrild

6933 Kibæk

Telefon: 97 19 60 43
hpedersenskarrild@gmail.com

Erik Degn

Sekretær

Nr. Greenvej 5,
6933 Kibæk

Telefon: 97 19 65 16
edegn@adegn.dk

Gerda Madsen

Kirkepladsen 3, Skarrild, 6933 Kibæk

Telefon: 96 99 66 03
gmadsen@mail.dk

Luage Moselund

Over Silstrupvej 4, Skarrild, 6933 Kibæk

Telefon: 97 19 64 10

Conny Frandsen

Kaldalsvej 1, Skarrild,

6933 Kibæk

Telefon: 97 19 63 88  kcfrandsen@hotmail.com

Vedtægter 
 

 

Skarrild Borgerforening © skarrild.dk  -  tlf. 26 13 63 02 -  post@skarrild.dk