Forsiden

Kalender | Kulturisten | Skarrild | SKKIC | Kirken | Museer | Skole/Daginst. | Bibliotek | Begivenheder | Foreninger | Erhverv | Natur/Turisme


 

Akvædukten

Dalgaskanalen

Helligkilden

Skarrild Møllesø

Skarrildhus - parken

Skjern å

Tjæreovnene

Lystfiskeri

Overnatning

Cykel- og vandrekort


Kanoudlejning

Flyvergraven

Skarrild Kirke 

 


Natur og turisme


Akvædukten

Akvædukten er anlagt i 1950, efter at en tidligere jordvold og trækasse over Lustrup bæk skyllede væk under et voldsomt uvejr i 1949.
Akvædukten fører Dalgaskanalen over bækkens slugt.
Om sommeren bader egnens børn i akvædukten, som er et af de ganske få anlæg af denne art i Danmark.
Du finder akvædukten ved at følge stien langs kanalen fra Skarrild Hovedgade mod øst.

Dalgaskanalen flyder her gennem akvædukten.

Akvædukten set mod Søndergård.

Akvæduktens forløb over Lustrup bæk (t.v.)

      
Dalgaskanalen
Dalgaskanalen er én af mange engvandingskanaler, som blev benyttet i perioden 1800-1950.
Formålet med kanalerne var at øge udbyttet af hø på de lave engarealer langs åerne – her Skjern å.
Kanalernes vand blev ledt fra de højere liggende kanaler ned over engene. Der har været ca. 600 km kanaler, som gav vand til ca. 10.000 ha marker.


Kanalen set mod vest fra Skarrild hovedgade. Det er tydeligt, at kanalen giver nogle væsentlige værdier til de beboelser, den passerer.

Kanalen set øst for Skarrild, i nærheden af akvædukten (nederst t.v.)

Dalgaskanalen set mod øst fra Skarrild Hovedgade (t.h.)

 


Helligkilden

Vest for gården Højkilde findes helligkilden, hvortil der er offentlig adgang gennem Højkildes have fra parkeringspladsen ved lystfiskersøen. Fra et lille rundt vandhul strømmer vandet op fra jorden og løber gennem en lille strøm ned mod lystfiskersøen og herfra videre til Skjern å. Kilden har fra gammel tid haft ry som lægdomskilde, og
har i den katolske tid måske på grund af den nære beliggenhed til kirken, været under dennes beskyttelse.

Her kommer kildevandet op fra 3-4 små udspring i bunden af den lille sø.

Kildevandet løber mod vest.

Kilden føder vandstanden i lystfiskersøen, før vandet løber videre til Skjern å.


Skarrild Møllesø

Møllesøen finder man ved at følge stien lige syd for præstegården. Søen og dens omgivelser benyttes i dag udelukkende til rekreative formål. Herunder arrangeres den årlige Sankt Hans fest på det grønne område ved søen.

Møllesøen set fra landevejen.

Den sjældne plante kærmysse vokser ved søens bred. Nyd planten på afstand: Den må ikke forveksles med rabarber, da dens saft er giftig.

Søen giver som regel plads til en svane
familie med unger hver sommer.


Skarrildhus - parken
Skarrildhus hed oprindeligt Clasonsborg og blev etableret som spindefabrik og siden farveri og valkeri. Senere blev den til klædefabrik, og i 1846 beskæftigede denne 139 arbejdere. Sidst i 1800 tallet var der pap- og papirfabrik. Forudsætningen for industrivirksomhederne var opstemningen af Karstoft å, som gav energi til de mekaniske processer. Skarrildhus ejes i dag af Danmarks lærerforening og benyttes til kursusvirksomhed. Adskillige af egnens borgere har holdt bryllup eller andre flotte fester på stedet.


Skarrildhus nuværende bygninger har fået deres form efter en brand i 1927 og sidst ombygget til det nuværende flotte udseende i 1963.

Parken er meget flot og bestemt mange besøg værd.

Opstemningen på Karstoft å er af amtet blevet forsynet med et omløbsstryg, så Skjern å laksen får bedre muligheder for at finde gydevand i åen. Dette har givet parken endnu flere flotte partier.

Nederst t.h. hovedbygningen og de flotte beplantninger samt en af broerne over stryget.
 


Aaskoven

Danmarks Lærerforening har ved overtagelsen af ejendommen fået som krav, at denne skal drives som en skovejendom. Derfor blev der i januar 1998 plantet skov på flere af de hidtidige markarealer. Borgerne kunne købe og plante træer, og i dag findes der i lokalarkivet en fortegnelse over hvem træerne ”tilhører”. Skoven er navngivet “Aaskoven” og kommunens navn er dermed for første gang kommet på landkortet.

Skarrildhus set på afstand.

Den nyplantede skov i januar 1998.

Træerne tog godt ved, og dette billede (t.v.) er fra foråret 1999. I dag er træerne flere meter høje.
 

Skjern å, lystfiskeri og kanofart
Langs Skjern å er der gode muligheder for lystfiskeri og andre naturaktiviteter. Fiskekort kan købes hos købmanden og på Højkilde. For kanofarere og andre er der overnatningsmulighed på teltpladsen.


Skjern å set mod vest en sommerdag.

Fra vejbroen ser vi hen mod teltpladsen med bålpladser og bænke i granit.

Skjern å bro. Vejbroen over Skjern å i Skarrild.

Skjern å vest for vejbroen. Indbydende til en fredsommelig kanotur mod Sønder Felding.
 

www.skjernaa.info

Tjæreovnene
De eneste bevarede tjæreovne i Danmark (så vidt vides) ligger i Hesselvig Plantage ca. 2 km øst for Skarrild.
Til anlægget hører også den genskabte tørrelade og et selvstændigt motorhus, med en petroleumsmotor, der har drevet en stationær rundsav til afkortning af træ og grene til brændingen.
Samtidig med kulbrændingen kunne man udnytte trætjæren. Kullene blev bl.a. anvendt til opvarmning, samt til iblanding i svine- og hønsefoder. Den udvundne tjære blev brugt til vedligeholdelse af træværk samt imprægnering af fiskegarn og hegnspæle.
De restaurerede ovne har været i drift fra omkring 1910 til årene efter anden verdenskrig.


Lystfiskeri
Fiskekort til fiskeforeningen kan købes ved MinKØBMAND, Hovedgaden 47, Skarrild.

Lystfiskeforeningen Af 1926:
Kort over området, med markering af fiskeret her.

Silstrup Put & Take
Beliggende i et dejligt naturområde på Skjernvej 19, Skarrild.
Der er opsat borde og bænke.
SØERNE ER ÅBNE FRA KL. 7.00 TIL SOLNEDGANG

2 timers fiskeri 75 kr.
3 timers fiskeri 100 kr.
4 timers fiskeri 125 kr.
Over 4 timers fiskeri. 25 kr. pr. påbegyndt time over 4 timer.

Tilbud på fiskeri til skoler, institutioner, gader, foreninger osv. gives gerne af ejeren
Christian Jørgensen på tlf. 9719 6767 eller mobil 4040 9787.

Højkilde Lystfiskersø
Henvendelse til: Dagny og Chris Nørager, Hovedgaden 48, Skarrild, 6933 Kibæk, tlf. 9719 6364
Værelser udlejes til Bed and Breakfast. Se under overnatning. Nedgang herfra til "Put and Take" sø og Skjern å.

Ved overnatning for lystfisker er fiskeri i Skjernå på 1,1 km gratis og 1 times fiskeri i fiskesøen ligeledes gratis.

0-2 timer: 70 kr. - 3 timer: 80 kr. - 4 timer: 90 kr. - 5 timer: 100 kr. - 6 timer: 110 kr.
7 timer: 120 kr. - 8 timer: 130 kr. - 9-10 timer: 140 kr. - 10-12 timer: 150 kr.

Børn under 10 år: 0-2 timer: 50 kr. per stang


Cykel og vandrekort

Herunder finder du en række kort i pdf-format
Cykelkort, rute 1
Cykelkort, rute 2
Cykelkort, rute 3
Cykelkort, rute 4
Cykelkort, rute 5
Vandrekort, rute 1
Vandrekort, rute 2
Vandrekort, rute 4
Vandrekort, rute 5

Overnatning

Skarrildhus

Hveddegård 

Højkilde

Rasmussen Bed & Bath

Skarrild Hytteby
Laksestien 13


Primitiv overnatning
Teltplads i stor landbohave med gode læforhold og vandløb langs plænen.
Adgang til naturskønt område ved Skjern Å (300 m), hvor der også kan overnattes.
Dyr på gården.
Indkøb: 2 km.

Se kort fra link her 

Skarrild Borgerforening © skarrild.dk  -  tlf. 26 13 63 02 -  post@skarrild.dk