Forsiden

Kalender | Kulturisten | Skarrild | SKKIC | Kirken | Museer | Skole/Daginst. | Bibliotek | Begivenheder | Foreninger | Erhverv | Natur/TurismePrivat dagpleje Skarrild/Karstoft

Musikskole

Aftenskolen
 


Skarrild Skole


Skarrild skole - vores skole - er en mindre skole med ca. 130 glade børn fordelt i 0.- 6. klasse. Det giver et
klassegennemsnit på godt 18 elever, hvilket giver optimale betingelser for, at børnene dels kan lære og udvikle sig og dels vokse op i et trygt miljø, hvor alle bliver set og hørt.

Landsbyskolen ligger i Herning Kommunes sydvestlige del i et grønt naturområde med både hede, skov og å. (Arealmæssigt er det kommunens største eller næststørste skoledistrikt) Skarrild skole er en meget velholdt og samtidig moderne skole med mediatek og flere fleksible klasselokaler grænsende op til børnehave og et nyt kultur- og idrætscenter.

Skolen oplever til alle tider en stor forældreopbakning.

Skolens værdigrundlag:
- Vi vil videreudvikle en skole som både er faglig, rummelig og fleksibel udfra tankesættet om "vores skole" en fælles skole og et fællesskab, hvor faste holdepunkter bl.a. er fælles morgensang og mødet med klasselæreren.
- Vi vil opbygge en evalueringskultur med fokus på medansvar for børnenes egen læring, hvor nærhedsprincippet og forældreinddragelse er centralt.
- Vi tilstræber, at vores skole er "selvforvaltende" og et alternativ eller supplement for de elever, som vil have gavn af en overskuelig skole.

Leder: Gunnar Gasbjerg
Du finder os på Skolevejen 6 i Skarrild - tlf. 9628 7636 

Kaldalen

Kaldalen er en kommunal integreret institution i Herning kommune.
Institutionen er beliggende tæt ved Skarrild Skole i naturskønne omgivelser, og danner sammen med skolen byens børnecentrum.
Institutionen oprettedes i maj 1989 til 20 børn.
I dag modtager Kaldalen ca. 80 børn i alderen 3-14 år.

Institutionen består af tre huse:

- Børnehaven med børn i alderen 2,9-6 år
- Uglebo med børn i alderen 3-14 år

Kaldalens mål:

- Vi vil skabe tryghed og harmoni i et hjemligt miljø gennem et åbent og tæt forældresamarbejde.
- Vi vil styrke børnenes medbestemmelse og selvhjulpenhed ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling.
- Vi vil skabe en positiv kontakt til børnene ve at have respekt for deres følelser og være nærværenden.
- Vi prioriterer udeliv i form af spændende aktiviteter på legepladsen og tage på små ture ud af huset.
- Vi lægger vægt på at være medvirkende til, at børnene får gode kostvaner og positive oplevelser gennem måltiderne.

Leder: Folke Hansen
Souschef: Ane Vera Aaes

Du finder os på Skolevejen 4 i Skarrild - tlf. 9628 6818  kaldalen@herning.dk
Vores hjemmeside: http://kaldalen.herning.dk/

Privat dagpleje Skarrild/Karstoft

Dagpleje ? Vuggestue – privat dagpleje/fritvalgsordning? Har du gjort dig tanker om, dit barns pasningsbehov uden for hjemmet? Ved du, at der er et alternativ, hvor du selv er medbestemmende, om åbne og lukketider? Samt fleksible komme og gå tider. Hvor du bestemmer, om du vil have deltidsplads, eller fuldtidsplads til dit barn! (32 timer eller 48 timer)
Skal dit barn have plads og rum, at lege på? Vi har alle adgang til, masser af udeliv, natur og sanseoplevelser. Her ydes kommunalt tilskud, samt søskenderabat, efter gældende regler. Vi er godkendt af kommunen, og der føres tilsyn af kommunen. Vi har alle et ”ikke-ryger” hjem. Hos os vægtes nærvær, omsorg og god trivsel højt.
Vi tilbyder fælles ugentlig legestue, med et bredt udbud af oplevelser. Vi har et godt samarbejde med Kaldalen, hvor vi kommer på månedlige besøg.
Har dette jeres interesse, er i altid velkomne til at kontakte os, for at høre hvornår vi igen har en ledig plads, aftale tid for et forpligtende besøg, eller bare få yderligere oplysninger.

De private dagplejeres fritvalgsordning:

Nelly Vestergaard
Vestergaardsvej 22
Tlf.: 97196451/ 40196451
Dorte Sila
Hovedgaden 48
97196489/ 29784609
Lisbet Pedersen
Søndergaardparken 15
97196195/ 21251188


Musikskole

Aaskov musikskole
Velhustedvej 6, 6933 Kibæk, tlf. 9719 2829, tirsdage og torsdage


Aftenskolen

Støt den lokale aftenskole - den støtter dig!
- Relevant undervisning
- Dygtige lærerkræfter
- Lavt prisniveau

Aftenskolen i Aaskov kommune
v/ Ingrid Hansen, Møllegården 21, tlf. 9719 2719  ish@post.tele.dk
Medlem af Dansk Oplysnings Forbund - DOF
 

Skarrild Borgerforening © skarrild.dk  -  tlf. 26 13 63 02 -  post@skarrild.dk